Loonbedrijf

Als loonbedrijf kunnen wij u helpen met vrijwel alle werkzaamheden. Onderstaande werkzaamheden geven een indruk van de activiteiten waar u Loonbedrijf van der Star voor in kunt huren. Wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bemesten

Bemesten doen wij zowel op bouwland als grasland. Hiervoor hebben we een 12m3 Veenhuis tank met een bouwland bemester en een 12m3 Schuitenmaker tank met bemester. Loonbedrijf van der Star beschikt over een grote tank (13m3) en een kleine tank (6m3) met een rijafstand van 1.50 meter voor bovengronds stuifdekken. Voor kunstmest hebben wij een Amazone weegstrooier met een inhoud van 2000 liter. Voor het breedstrooien maken we gebruik van onze Strautmann strooier.

Gewasbescherming

Voor de bescherming van uw gewassen bent u bij Loonbedrijf van der Star aan het juiste adres. Wij zetten onze moderne Amazone getrokken veldspuit in voor gewasbescherming en vloeibare bemesting van verschillende soorten teelten.

Graskuilen

 • Hakselen
 • 2x Silagewagens
 • 2x Opraapwagens Rapide
 • Komatsu shovel

 

Meer informatie over graskuilen.

Balenpers

 • Grootpakpers
 • Ronde balenpers
 • Kleine balenpers

 

Meer informatie over de balenpers.

Maïsteelt

 • Zaaien
 • Schoffelen
 • Oogsten

 

Meer informatie over maïsteelt.

Suikerbieten

Loonwerkcombinatie Witte en van der Star.

 • Zaaien
 • Schoffelen
 • Rooien

 

Meer informatie over suikerbieten.

Aardappelen

 • Planten
 • Klaarmaken
 • Rijen frezen
 • Klappen & spuiten
 • Rooien & verwerking

 

Meer informatie over aardappelen.

Egaliseren

 • Dozer bak (16m3, 3,50 meter breed)
 • Afwerkbak (6 meter breed met verkanting
 • Diepploegen een ploeg tot 80cm (Lasergestuurd) een ploeg 1,20cm

 

Meer informatie over egaliseren.

Draineren

 • Draineren (kettinggraver)
 • Machine voorbereid voor toevoeging zand/schelpen
 • Levering en aanbrengen zand/schelpen
 • Drains doorspuiten

 

Meer informatie over draineren

Overige grond- / werkzaamheden

 • Woelen
 • Cultiveren
 • Ploegen (4 schaar met vorenpakker en kruimelrol)
 • Snelleggen 5 meter
 • Volvelds haken frezen
 • Messen frezen
 • Woelen & rotor eggen
 • Zaaien alle soorten granen, grassen en groenbemesters
 • Zaaimachine speciaal voorzien van 33 zaaipijpen voor een volledig dicht begroeide grasmat
 • Rotor eggen & zaaien
 • Cultiveren & zaaien
 • Woelen & rotor eggen & zaaien
 • Doorzaaien
 • Slotenmaaien
 • Verpompen en mixen van mest met een verdringerpomp
 • Transport van zowel grond,zand,mest en alle agrarische producten. Met dumpers en/of groten landbouwkiepers
 • Harken en opruimen van gemaaid riet

 

Meer over onze overige werkzaamheden.