Draineer machine op rtk GPS met stuurautomaat

Nu kunnen we de ligging van de nieuwe aangebrachte drainage registreren middels het teelt registratie programma van het SBG geostar RTK systeem. Belangrijkste afweging voor ons was het in kaart brengen van de ligging van de drainagebuizen, en dan geen onoverzichtelijke kaart met alleen maar lijntjes maar de onderlinge afstand, de lengte van de drain en eventuele andere belangrijke gegevens zoals toevoeging zand/schelpen willen we in kaart gaan brengen. Dit alles geregistreerd op de centimeter nauwkeurig en in kleur. Handig als er nog eens een paar drains tussendoor gelegd moeten worden of bijvoorbeeld bij het reinigen van de drain. Waar voorheen aan beiden kanten van een perceel uitgezet moest worden is nu alleen een A-B lijn nodig. De onderlinge afstand van de drains maken niet uit. De draineer machine rijd naar de bestemming van de drain en pakt dan de ingevoerde A-B lijn op. Om flexibel te kunnen blijven werken is er een scherm toegevoegd zodat ook de andere landbouwactiviteiten op GPS door kunnen blijven werken. We zien dit als een grote toevoeging voor ons bedrijf en danken dan ook AT Texel mechanisatie en SBG uit Middenmeer die dit samen met ons mogelijk gaan maken.
drain5.jpg

drain3.jpg

sbg2.jpg